Organizacja transportu w temperaturze kontrolowanej

Obecnie transport w temperaturze kontrolowanej w największym stopniu charakteryzuje przemysł spożywczy oraz farmaceutyczny. Istnieje wiele substancji powszechnego użycia, które są niezwykle wrażliwe na działanie nieodpowiednich dla nich temperatur. Najwrażliwsze na działanie niewłaściwych temperatur są między innymi ludzkie i zwierzęce tkanki i organy, preparaty laboratoryjne, próbki medyczne i próbki leków, odczynniki chemiczne oraz różnego rodzaju żywność. Zauważyć można pewną tendencję wzrostową, bowiem w ostatnich latach zapotrzebowanie na transport w kontrolowanej temperaturze systematycznie wzrasta. Dlatego też pojawia się na rynku coraz więcej firm organizujących taki rodzaj transportu oraz tych produkujących specjalistyczne opakowania przeznaczonego do tego właśnie celu. Większość takich opakowań posiada specjalne cechy, dzięki którym przewożone w nich substancje nie zmieniają swojego chemicznego składu, przy zmianie temperatur. Przewóz towarów w temperaturze kontrolowanej przebiega w oparciu o niezwykle rygorystyczne procedury bezpieczeństwa. Dlatego w przypadku takiego transportu niezwykle ważne jest odpowiednie przeszkolenie personelu, który będzie pracował przy organizacji takiego transportu. Wszystkie opakowania przeznaczone do transportu w kontrolowanej temperaturze, zanim zostaną oficjalnie dopuszczone do użytkowania, spełnić muszą wiele surowych norm oraz uzyskać wiele niezbędnych certyfikatów i atestów. Co ważne, takie atesty przyznawane są przez całkowicie niezależne instytucje.

Więcej: magazyn ADR