Długi firmy po upadłości – kto je spłaca?

Artykuł powstał przy współpracy wraz z restrukturyzacjeslaskie.pl/upadlosc-firmy-na-slasku/

Firma, która ogłasza upadłość, może spłacić swoje zobowiązania łatwiej niż wtedy, gdy nie decyduje się na wszczęcie postępowania upadłościowego. Jak odbywa się spłata zadłużenia na skutek bankructwa firmy?

Upadłość firmy – czym skutkuje?

Naczelnym celem ogłoszenia upadłości firmy jest łatwiejsze dochodzenie roszczeń przez jej wierzycieli. Wszczęcie postępowania następuje na skutek złożenia odpowiedniego wniosku w sądzie. Sąd ogłasza również upadłość firmy.

Gdy ma miejsce bankructwo firmy jednoosobowej lub spółki, wówczas dochodzi do utworzenia masy upadłości z majątku należącego do przedsiębiorstwa. Masą upadłości zarządza wtedy syndyk, dlatego dotychczasowy właściciel lub właściciele firmy nie mogą już korzystać z majątku firmowego.

Spłata długu po bankructwie firmy

W obszarze jak bankructwo firmy a długi do ich spłaty dochodzi z masy upadłościowej firmy, która tworzona jest z jej majątku.

Spłata następuje wtedy zgodnie z kolejnością spłaty wierzytelności, stąd też może zdarzyć się, że nie każdy z wierzycieli zostanie w pełni zaspokojony, gdy majątek firmy tworzący masę upadłości będzie niewielki.

Kredyty firmowe po upadłości

Z kolei wtedy, gdy chodzi o kwestię jak bankructwo firmy a kredyty, bank również może złożyć wniosek o spłatę długów z masy upadłościowej.

Jeżeli jednak okaże się, że majątek firmy jest niewystarczający do tego, aby zapłacić zobowiązanie, bank może również złożyć wniosek o rozpoczęcie egzekucji komorniczej względem dłużnika.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*