Oddłużenie – na czym polega i kiedy jest stosowane?

Procedura oddłużania ma zastosowanie w sytuacjach, gdy konieczne jest spłacenie długów. Na czym polega i kiedy jest ona prowadzona? Na te pytanie odpowie nam artykuł napisany we współpracy z oddluzyc.pl.

Co to jest oddłużenie?

Oddłużenie odnosi się do różnych działań podejmowanych w celu spłaty długów. Celem oddłużenia jest pomoc osobom fizycznym i firmom w odzyskaniu stabilności finansowej poprzez zmniejszenie lub wyeliminowanie zadłużenia.

Procesy oddłużania są stosowane najczęściej w przypadku osób, które mają większe zadłużenie i problemy z jego uregulowaniem. Dzięki procesom oddłużania można wtedy łatwiej uregulować zobowiązania i uniknąć również poważnych problemów, między innymi egzekucji komorniczej.

Metody oddłużania – jak spłacić zadłużenie?

Obecnie osoby zadłużone mogą wykorzystać różne metody oddłużania. Jak można się oddłużyć?

Konsolidacja zadłużenia
Łączenie wielu długów w jedną pożyczkę, która ma dłuższy termin spłaty, dzięki czemu może mieć ona również niższą ratę. Konsolidacja pozwala na łatwiejsze uregulowanie zadłużenia, gdy rata jest bardzo wysoka w stosunku do budżetu domowego.

Negocjacje z wierzycielem
Negocjacje z wierzycielami również mogą być bardzo dobrym wyborem, na przykład w celu spłaty części długu w zamian za umorzenie pozostałej części.

Wydłużenie terminu płatności
Jeśli zastanawiasz się, jak się oddłużyć z chwilówek, możesz też skontaktować się z pożyczkodawcą, by wydłużyć termin spłaty. Dzięki temu można zebrać potrzebne pieniądze do spłaty długu.

Upadłość konsumencka
Proces, w ramach którego aktywa osoby zadłużonej i niewypłacalnej są likwidowane w celu spłacenia wierzycieli. Aby ogłosić upadłość konsumencką, należy być konsumentem oraz mieć przynajmniej 3-miesięczną niewypłacalność. Następnie trzeba sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości i przekazać go do sądu.