Upadłość firmy – kiedy ją zamknąć, a kiedy prowadzić dalej?

Upadłość jest dla firmy bardzo często ostatecznością. Nie oznacza ona jednak, że firma konieczne musi być zamknięta. W określonych sytuacjach można prowadzić ją dalej, korzystając z postępowania naprawczego. Co warto o nim wiedzieć?

Likwidacja firmy

Gdy sytuacja firmy jest na tyle zła, że przeprowadzenie restrukturyzacji nie jest już możliwe, wówczas najczęściej rozpoczyna się postępowanie upadłościowe.

Co to jest restrukturyzacja? Termin ten odnosi się do działań zmierzających do tego, aby firmę uratować poprzez wprowadzone w niej zmiany. Niestety, postępowanie restrukturyzacyjne nie zawsze się udaje, czego efektem jest upadłość firmy.

Przedsiębiorca może ogłosić upadłość wtedy, gdy znajduje się on w stanie niewypłacalności, a okres wykonywania zobowiązań wynosi u niego minimum 3 miesiące. Wtedy wszczynane jest postępowanie upadłościowe, którego zadaniem jest łatwiejsze spłacenie kontrahentów i pozbycie się długów.

Postępowanie naprawcze firmy

W ramach upadłości firma może jednak nie tylko zostać zamknięta. Upadłość firmy Katowice i co dalej?

Poza likwidacją firmy może ona również skorzystać z postępowania naprawczego, tak zwanego układu naprawczego. Jest ono realizowane w sytuacji, gdy sąd uznaje, że nadal działająca firma może lepiej zaspokoić oczekiwania wierzycieli. Taka opcja może być też zaproponowana przez dłużnika lub wierzyciela.

Gdy firma korzysta z postępowania naprawczego, może być ona nadal zarządzana przez właściciela, lecz kontrolę nad nim sprawuje nadzorca sądowy.