Wniosek o upadłość konsumencką – wzór. Skąd go pobrać?

Upadłość konsumencka daje szansę wielu dłużnikom na rozpoczęcie życia na nowo bez długów. By skorzystać z takiej opcji, trzeba złożyć do sądu odpowiedni wniosek. Skąd pobrać jego wzór?

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Procedura określana jako upadłość konsumencka została opracowana po to, aby umożliwić prowadzenie postępowań upadłościowych u osób fizycznych, które nie mają własnej działalności gospodarczej.

Dzięki postępowaniu upadłościowemu konsument może łatwiej uregulować należności w stosunku do wierzycieli i pozbyć się swoich długów.

Aby ogłosić upadłość konsumencką:
– Trzeba być konsumentem,
– Należy pozostawać w stanie nie wypłacalności przez co najmniej 3 miesiące,
– Należy złożyć do sądu właściwy wniosek o ogłoszenie upadłości.

Skąd pobrać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Najlepiej do skierowania sprawy do sądu wykorzystać wniosek o upadłość konsumencką dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Znajdujący się tam dokument jest aktualny i zgodny z obecnymi przepisami prawa.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może, ale nie musi być wypisany odręcznie. Można także zrobić to na komputerze, co pozwala na łatwiejsze, szybsze i czytelniejsze wypełnienie dokumentu.

Należy pamiętać o tym, że wniosek o upadłość finansowa Śląsk może wymagać także dołączenia do niego dodatkowych dokumentów, które zostały wymienione w treści wniosku. Należy też dołączyć odpis i potwierdzenie uiszczenia opłaty od wniosku.

Gotowy wniosek składa się do właściwego sądu osobiście albo można wysłać go pocztą.