Wycena przedsiębiorstwa. W jakim celu jest prowadzona? Na czym polega?

Wyceniać można nie tylko przedmioty, ale również firmy. Wycenianie przedsiębiorstw jest obecnie bardzo popularne i prowadzone jest w różnych celach. Kiedy stosowana jest wycena przedsiębiorstwa? Na czym dokładnie polega?

Wycena firmy – co to jest?

Pod pojęciem takim jak wycena przedsiębiorstwa znajduje się procedura mająca na celu wyznaczenie wartości konkretnego przedsiębiorstwa. Wartość ta podawana jest w jednostkach pieniężnych, czyli na przykład w złotym czy w dolarze amerykańskim.

Taka wycena pozwala na sprawdzenie wartości firmy na podstawie posiadanych przez nią składników majątkowych, na przykład nieruchomości, maszyn, narzędzi, ale również papierów wartościowych, wartości niematerialnych i prawnych, na przykład posiadanych przez firmę patentów lub znaków handlowych.

Po co prowadzi się wyceny przedsiębiorstw?

Wyceny firm mogą być prowadzone w różnych celach, gdy konieczne jest poznanie wartości przedsiębiorstwa.

Cele prowadzenia wyceny przedsiębiorstw:
• zakup i sprzedaż firmy
• prowadzenie postępowań układowych
• upadłości i likwidacje przedsiębiorstw
• łączenie przedsiębiorstw ze sobą
• podziały przedsiębiorstw
• wprowadzenie przedsiębiorstwa na giełdę
• kontrola zdolności kredytowej firmy
• postępowania cywilnoprawne

Jak wycenia się przedsiębiorstwa?

Stosowane są różne techniki. Często stosowane są wycena przedsiebiorstwa metodami porownawczymi, gdy porównuje się wyniki firmy z innymi firmami, także wykorzystuje się metody majątkowe, dochodowe i mieszane.

Wiarygodne wyniki daje między innymi metoda DCF, czyli zdyskontowane przepływy pieniężne. Ocenia ona wartość pieniądza w czasie.

Źródło: https://wycenadcf.pl/stopa-dyskontowa/

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*